(interim)Management:

 

 • interim directeur en gemeentearchivaris van Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (maart 2018 - juli 2018) 

 • Projectleider van het project 'Bewaarcriteria Bedrijfsarchieven' van de NVBA en programma Archief 2020 (augustus 20105 - september 2016) 

  Het Netwerk voor Bedrijfsmatig Archiveren (NVBA) heeft in 1993 de eerste versie van de publicatie ‘Bewaartermijnen voor bedrijfsarchieven’ uitgebracht. De vierde druk ‘Selectiecriteria voor Bewaartermijnen’ uit 2008 is aan herziening toe. De NVBA wil deze herziening op zich nemen, in de vorm van een project onder de paraplu van Programma Archief 2020 -  programmalijn Documenteren van de Samenleving. Beoogd eindresultaat is geen boekje, maar een website. Inhoudelijk moet de nadruk niet meer sec liggen op een overzicht van bewaartermijnen, maar op de vraag ‘wat is voor bedrijven op lange termijn van belang om te bewaren’. Er zijn nauwe raakvlakken met de ECP-publicatie Bewaren en Bewijzen 

 • Atelierbaas (projectleider) van het Onderzoeksatelier Actieve Openbaarheid van WABO-dossiers
  In een onderwijsatelier werken studenten en docenten van de Hogeschool van Amsterdam, de Universiteit van Amsterdam en de Reinwardt academie samen met professionals van praktijkorganisaties aan het oplossen van een vraagstuk uit de praktijk van het archief- en informatiemanagement. Dit atelier stelt de vraag centraal of het mogelijk is om WABO-dossiers actief openbaar te maken, zoals de wens van het Kabinet is in de Kabinetsvisie Open Overheid. (2014-2015) 
   
 • projectleider Archiefinnovatie Decentrale Overheden (AIDO), in opdracht van IpO, VNG en UvW
  In de rol van projectleider drie deelprojecten opgestart en begeleid: project Handreiking SIO, project Functioneel Ontwerp en Architectuur voor een e-depot, project handreiking Kwaliteitssysteem (2014).
   
 • projectleider inrichting recordsmanagement en archivering Omgevingsdienst Haaglanden (2012 - 2013) 
 • hoofd externe dienstverlening Regionaal Archief Rivierenland (2011 - 2012). 
   
 • projectleider Digitale Balie stadsarchief Rotterdam (2011) 
   
 • directeur I-Faculty VHIC (2007 - 2008) 

Leestips

jan 10, 2014
Heel af en toe schrijf ik een korte blog over mijn promotieonderzoek. Lees hier mijn blog.
nov 13, 2013

...en loop er omheen!

Als 'niet meer beginnende' zzp-er  herken ik de 7 valkuilen wel waar zzp-ers volgens B2Bcontact in kunnen vallen. Lees ze hier zodat ook jij met een grote boog om die valkuilen heen kunt lopen. 

sep 24, 2012
tips over onderhandelen, aan de hand van een casus uit de geschiedenis van het nederlands archiefwezen. Lees meer via "een sterk staaltje onderhandelen"
aug 16, 2012
1919, dat was een jaar met een hete zomer! Tenminste voor archivarissen. Meer weten? Je kunt wachten op mijn proefschrift. Of nu alvast lezen over deze hete zomer in mijn blog
mrt 8, 2012
Nieuwe blog: "Algemeen ontwikkelde vrouwen ..." over de eerste vrouw werkzaam in een archief, 1896-1898.
mrt 2, 2012
Hoe doen ze dat? Het aanleggen van een wintervoorraad? Lees mijn blog
feb 22, 2012
Een 'klantonvriendelijk' examen, kan dat? Lees mijn blog
nov 29, 2011

Lees mijn blog over The Paperwork Explosion, een film uit 1967 van Jim Henson over de IBM MT/ST.